fbpx

Du kommer att kommunicera dina personuppgifter som en del av den kontakt som du vill ha med företaget Cérélia. Fält markerade med en asterisk måste fyllas i för att vi ska kunna svara på din fråga. Annars kommer din fråga inte att kunna beaktas.

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kommunicera och utbyta information med dig och som sådant för utövandet av dina rättigheter. Behandlingen av personuppgifter som genomförs är lagenligt baserat på ditt samtycke.  

Kontrollern är Cérélia, lokaliserad på 145 rue François Jacob, 62800 Liévin. Cerelia kan använda underleverantörer. De insamlade personuppgifterna är avsedda för Cérélias interna tjänster och de enheter, dotterbolag, systerföretag eller moderföretag kopplade till Cérélia som är behöriga om det behövs för att följa upp din kontakt.  

De insamlade uppgifterna behålls som standard under en period av tre år från insamlingstillfället eller, vid behov, din senaste kontakt och raderas sedan. Cérélia kan behålla dessa uppgifter under en längre period när det krävs enligt regelverk och lagstiftning.

I enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen nr 2016/679 och den franska lagen om skydd av personuppgifter av den 6 januari 1978 i sin senaste version har du rätt att få tillgång till, rätta till och ta bort personuppgifter om dig, rätt till begränsning av behandling, rätt till opposition, rätt till överföring av dina uppgifter och rätt att fastställa riktlinjer för radering och kommunikation av dina personuppgifter efter din död. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta dataskyddsansvarig på dpo@cerelia.com.  

Dessa rättigheter kan också utövas via post till följande adress: 
Cérélia – DPO, 145 rue François Jacob, ZI des Allouettes, 62800 Liévin .  

Om du har ett klagomål har du rätt att kontakta CNIL.

Pop Bakery ett märke av Cérélia – popbakery.se / Cérélia France S.A.S. – Z.I. des Alouettes – 145, rue François Jacob – 62800 LIEVIN – FRANCE – Tel +33 3 21 72 75 75 – www.cerelia.com – TVA/VAT N° FR56419397104 –R.C.S Arras 419 397 104 – Code APE 1071 A – SIRET 419 397104 000